پوستر و کارت پستال تبریک روز ارتش روز ارتش، ارتشی که سال هاست دست در دست آزادی به پیش می رود و از خنکای تلاشش، نسیم عدالت همواره بر پرچم وطن می وزد، مبارک باد کارت پستال تبریک روز ارتش چونان کوه البرز پیمان من / چو دریای توفنده ایمان من منم ارتشی، تحت فرمان