تصاویری که در زیر مشاهده میکنید کاملا واقعی هستند ولی به شما حق می دهیم که در نگاه اول آنها را نقاشی بپندارید. اینجا روستایی با طبیعت بکر و بی نظیر در چین است که آرامش و زیبایی در آن موج می زند . عکس های روستایی در چین که شبیه نقاشی است Save