بیوگرافی رونی کلمن و عکسهای رونی کلمن رونی کلمن یکی از بهترین ٬پرافتخارترین و حجیم ترین بدنسازان جهان است.