خانم ارین  بردی با ۲۵ سال سن و ۱۷۳ سانتی متر قد به عنوان زیباترین دختر دوشیزه آمریکا در سال ۲۰۱۳ انتخاب شد. زیباترین دختر آمریکا زیباترین دختر آمریکا زیباترین دختر آمریکا زیباترین دختر آمریکا منبع :berooztarinha.com بازنشر : abartazeha.ir