عکس های عاشقانه جدایی | عکس نوشته های عاشقانه غمگین عکس های عاشقانه جدایی روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم تنهایی را دوست دارم جون بی وفا نیست اما حالا مینویسم از تنهایی بیزارم جون تنهایی یادآور لحظات بی تو بودنم است عزیز به هرکس دل سپردم بی وفا شد چون پابندش شدم