بیوگرافی اعضای هوروش بند, بیوگرافی مسعود جهانی, بیوگرافی مهدی دارابی بیوگرافی اعضای هوروش بند, بیوگرافی مسعود جهانی در این مطلب از ابرتازه ها شما را با بیوگرافی اعضای هوروش بند (مهدی دارابی و مسعود جهانی) آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. گروه موسیقی هوروش باند در سال ۱۳۹۵ شکل گرفت