۲۵ شهریور روز جهانی حفاظت از لایه اوزون لایه اوزون چیست ، ۱۶ سپتامبر روز جهانی حفاظت از لایه اوزون از پیامدهای منفی تخریب لایه اوزون می توان به مواردی نظیر افزایش احتمال ابتلا به سرطان های پوستی، تار شدن عدسی چشم یا آب مروارید، کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری های عفونی، کاهش فتوسنتز،