از حاشیه های قابل توجه در مراسم فرش قرمز فیلم سینمایی “انزوا” مدل لباس بهنوش بختیاری بود که کاملا مشخص می کرد لباس او را یک طراح لباس طراحی کرده است. همچنین در بخش دیگری از مراسم فرش قرمز که چندان هم طول نکشید امیر علی دانایی مشغول بازی کردن با تلفن همراه خود بود.