انتخاب ترلان پروانه به عنوان مدل جدید کمرون زیگزال مدلینگ یکی از پیشرفته ترین حرفه های دنیا می باشد و با سرعت زیادی در سراسر دنیا به پیش می رود.بیشتر افراد مشهور در سراسر دنیا مدتی را در این زمینه فعالیت کرده اند و در ایران نیز به تازگی با راه افتادن مدلینگ بانوان تعدادی