عکس های تعطیلات نوروزی مهناز افشار در سوییس مهناز افشار در سال ۹۴ , عکس های جدید مهناز افشار , مدلینگ مهناز افشار , تعطیلات مهناز افشار در سوییس. مهناز افشار با انتشار عکس زیر نوشت : سلام شروع روزهای جدید برای همه نو شود و مهربان تَر و زیباتر با تن سالم . آمین