۶ مدل میز اتو مخفی و توکار در این مطلب از ابرتازه ها چند مدل میز اتو در رختشورخانه های امروزی را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. مدل میز اتو تاشو ، مدل میز اتو توکار من هرگز در بیرون آوردن میز اتوی سنگین و زشت، نصب کردن آن نزدیک پریز برق و اتو زدن