جدیدترین مانیکور های ناخن ۲۰۱۴ مانیکور چیست؟ به عمل برداشتن گوشت اضافه دور ناخن(کوتیکول) مانیکور میگویند. مانیکور به چند دلیل انجام میشه ۱- برای زیبایی ناخن و کشیده تر شدن ناخن های گرد و پایه کوتاه ۲-به منظور زیاتر شدن لاک روی ناخن ۳-به منظور راحتتر انجام دادن کاشت ناخن ۴-به دلیل عدم نفوذ هوا