زیباترین و جدیدترین مدل های مبلمان برای اتاق پذیرایی نشسته بر روی زمین ممکن است مانند یک ایده رادیکال برای بسیاری از مردم به نظر می رسد. با این حال بسیاری از ایده های کاملا نیمکت طبقه است که می تواند با موفقیت به فضای داخلی مدرن یکپارچه و اضافه کردن یک فضای خاص به