با این نوع سایه ها دیگه نیازی به آرایشگاه ندارید!! پس خداحافظ آرایشگاه های زنانه!   منبع : عکس مدل