در این مطلب عکس های بدون آرایش مدل های معروف زن را مشاهده خواهید نمود. مدل های معروف لباس همیشه دارای صورت های زیبا و آرایش کرده و قد و قامت بلند با لباس های شیک و تر و تمیز دیده شده اند اما همین مدل های زیبا در زمان ورود خود به این عرصه