مبارزه باافکار منفی, مدیریت افکار, توانایی کنترل افکار مبارزه باافکار منفی, مدیریت افکار, توانایی کنترل افکار در این مطلب از ابرتازه ها درباره توانایی کنترل افکار توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. محققان در پژوهشی به این سوال پاسخ داده‌اند که چرا برخی افراد نمی‌توانند افکار ناخوشایند را