مدیریتمدیریت
اکنون هم زمان با استخدامی شرکت ملی نفت ایران نمونه سوالات مدیریت این استخدامی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم. امیدواریم مورد رضایت شما قرار بگیرد. این نمونه سوالات در سایر سایت ها با قیمت هایی باورنکردنی در حال فروش است. این در حالی است که سوالات موجود دقیقا همان سوالاتی
۱۷ توصیه مهم در مدیریت ۱- در اشخاص میل به کار کردن را پدیدآورید.باید سعی کرد که مردم با رضا و رغبت و خود کارانه به دنبال کارها بروند در حقیقت، رییس یک سازمان نباید نقش راننده را به عهده بگیرد. بلکه باید به رهبری بپردازد و نه اینکه با استفاده از قدرت اداری ،کارمندان
صفحه 1 از 11