به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران: مشاغلی که انرژی و زمان زیادی مصرف می کنند و حقوق پایینی دارند، حتی برای یک مرتبه هم ارزش امتحان کردن ندارند. بنابراین پیش از اشتغال به آنها حتما به این مسایل توجه داشته باشید. همه ما موقعیت این را نداریم تا هنرپیشه، خواننده یا مدل شویم. بیشتر ما