کار خانم مدیر الیگودرزی در مدرسه خانم مدیر الیگودرزی این بار به همه درس فداکاری داد . این بانوی ورزشکار و شوهرش که هر دو صخره نوردند جان خود را به خطر انداختند تا از جان دانش اموزان مدرسه محافظت کنند.به گزارش ابرتازه ها این مدیر مدرسه برای صرفه جویی در هزینه ها و کمک