مدیر فروشمدیر فروش
کار مدیر فروش چیست؟ مسئولیتهای مدیر فروش بسته به اندازه سازمان متفاوت است کار مدیر فروش چیست؟ کار مدیر فروش ، هدایت تیم های فروش می باشد. در واقع تعیین اهداف فروش، تحلیل داده های بدست آمده از بازار و توسعه برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش سازمان، از وظایف مدیران فروش است. مسئولیتهای مدیران
    کارفرما : گروه مهندسی آی کن    محل های استخدام مورد نیاز : تهران , کرمان , اصفهان , رشت , مشهد , اهواز    تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده    تاریخ ثبت : ۵ بهمن ۱۳۹۱    تاریخ انقضا : ۳۰ اسفند ۱۳۹۱  عناوین شغلی مورد نیاز کد ۳۵: مدیر فروش نرم افزار های مالی