مراحل توبهمراحل توبه
آداب خاص توبه کردن در این مطلب از ابرتازه ها آداب خاص توبه کردن را بیان کرده ایم. با ما همراه باشید و از این مطلب استفاده نمایید. توبه کردن ٬ توبه واقعی مناسب است کسی که می‏خواهد توبه کند، دعاهای توبه‏ ای را که از ائمه معصومین وارد شده‏ است، به ویژه دعاهای صحیفه سجادیه،
جلوگیری از تکرار گناه و شکستن توبه سفارش ما به شما این است که وقتی توبه می کنید عزم راسخ داشته باشید که دیگر گناه نکنید و گذشته ء خود را فراموش نمایید.