دانستنی های رنگرزی سنتی ابزار و مواد مورد نیاز در رنگرزی سنتی عبارتند از: ۱. ظرف (پاتیل) یا حمامی که عملیات رنگرزی و دندانه کردن در آن صورت می گیرد و باید از جنس ضد زنگ و مقاوم در برابر حرارت باشد. معمولاً از ظروف استیل یا مسی استفاده می شود. ۲. ترازو برای توزین