تاثیر امواج مغزی بر فرآیند یادگیری در این مطلب امواج مغزی را مورد بررسی قرار داده ایم، و همچنین تاثیر آن بر روی فرآیند یادگیری نیز ذکر شده است. با مطالعه این مطلب به امواج مغزی مضر و خطرناک بر روی مغز آگاهی پیدا می کنید. با ما همراه باشید.   فرآیند یادگیری ، اختلالات