به گزارش خراسان، ۲ دوست که به خاطر برخی اختلافات جزئی مدتی با هم قهر بودند با وساطت دیگر دوستانشان اختلافات را کنار گذاشتند تا دوستی آنها دوباره برقرار شود. آنان برای فراموش کردن کینه ها، طی تماس تلفنی با یکدیگر قرار گذاشتند تا برای کنار گذاشتن خصومت ها، مراسم آشتی کنان را در منزل