آنجلینا جولی و برد پیت شب یکشنبه در فرش قرمز مراسم بفتا ۲۰۱۴ با کت و شلوارهای شبیه به هم حضور یافتند. تنها تفاوت کت و شلوارهای دست دوز این زوج این بود که آنجلینا دکمه یقه اش را نبسته بود و پاپیونش را باز گذاشته بود. آنجلینای ۳۸ ساله همراه با نامزد خوش تیپ