عکس های مراسم ختم پسر کریم قربانی بازیگر طنز شانزدهم شهریورماه امیر قربانی فرزند کریم قربانی به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان بعثت تهران منتقل شد اما تلاش پزشکان برای نجات وی بی نتیجه ماند و فرزند این بازیگر براثر ایست قلبی جان خود را از دست داد. در پی درگذشت امیر قربانی فرزند کریم