آشنایی با گلیم بافی کردها در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با گلیم بافی کردها آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. گلیم ایران ٬ گلیم بافی کردها از دیدگاه نژادشناسی، کردها مانند دیگر مردمان این سرزمین – پشتوها و بلوچ‌ها – ایرانى هستند. تبعیدها، کوچ‌ها و ازدواج‌ها