شعر مرا وقتی گرفتار خودم بودم صدا کردی از محمدرضا طاهری اشعار محمدرضا طاهری, شعر عاشقانه اشعار عاشقانه محمدرضا طاهری مرا وقتی گرفتار خودم بودم صدا کردی مرا ازمن، مرا از قیدِ من بودن رها کردی دوباره روی ماهت محو شد در رشته های شب تو با زیبایی‌ات این حرف‌هارا نخ نما کردی نماز عشق