سالروز شهادت آشو زرتشت ، انسان بزرگ تاریخ ؛ ۵ دی ۵ دی روز شهادت زرتشت ، چگونگی کشته شدن زرتشت زَرتُشت سراینده گات‌ها، کهن‌ترین بخش اوستا می‌باشد برخی از پژوهشگران بر این باورند که آشو زرتشت در روز پنجم دی با ۷۲ تن از یارانش در جنوب شهر بلخ که امروز مزار شریف می