ایجاد مشکلات برای زن و مرد با مقایسه کردن همسر مقایسه همسر می‌تواند هم برای مرد و هم زن مشکل ایجاد کند   همسر من خیلی خوب است. خصوصیات رفتاری خوبی دارد، اما ازنظر درآمد با شوهرخواهرم فرق دارد. هیچ‌وقت نمی‌تواند مثل شوهرخواهرم پولدار باشد. گاهی در زندگی پیش می‌آید که زنان همسرشان را ازنظر