هیچ چیز آن‌قدر مهم نیست که نتوان به لحظه‌ای بعد موکول‌اش کرد. این پیام محوری فیلم مستندی از ورنر هرتسوگ است. انگیزه تهیه این فیلم مرگ سه کودک در نتیجه ارسال یک پیامک عاشقانه به هنگام رانندگی بوده است. دویچه وله نوشت: یک عشق، یک پیامک و سه مرگ در لحظه این ابراز عشق! این