اینا خط های دفترمه ——— ————– در این واپسین روز های سال ۹۱ یه جمله یادگاری برام بنویس . . ********** . مبارکتر شب و خرمترین روز / به استقبالم آمد بخت پیروز دهلزن گو دو نوبت زن بشارت / که دوشم قدر بود امروز نوروز . . . ********** بر سفره‌ی هفت سین نشستن