پیتر هیگز پیتر هیگز
«پیتر هیگز» یکی از کاشفان ذره بوزون هیگز و برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۳ از تلفن همراه و اینترنت استفاده نمی کند. به گزارش ابرتازه ها به نقل از ایسنا، جایزه نوبل فیزیک به صورت مشترک به «پیتر هیگز» و «فرانسیس انگلرت» برای پژوهش ۵۰ ساله در خصوص ذره گریزان بوزون هیگز رسید. «پیتر هیگز»
کشف ذره گریزان بوزون هیگز در سال گذشته یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی جهان بوده که نام خود را از پیتر هیگز، دانشمندی که ابتدا آن را معرفی کرده بود، گرفته است؛ اما اکنون دانشمندان ارشد دیگر خواستار تعویض نام آن برای اعتبار بخشیدن به دیگر محققان حاضر در این پژوهش شده‌اند. به گزارش سرویس