پیدایش انسان امروزی, درباره نئاندرتال, دلیل ناپدید شدن نئاندرتال پیدایش انسان امروزی, درباره نئاندرتال در این مطلب از ابرتازه ها شما را با نئاندرتال ها و نحوه پیدایش انسان امروزی آشنا می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید. بشر از نئاندرتال­ ها باهوش­ تر نبود؛ ما فقط توانستیم زنده بمانیم! با