چند دعا برای پیدا کردن گمشده در این مطلب از ابرتازه ها چند دعا برای پیدا کردن گمشده بیان نموده ایم. برای بهره گیری از این مطلب با ما همراه باشید. دعا برای پیدا کردن گمشده ٬ دعا برای پیدا کردن اشیاء گمشده ۱- ختم چهار لعن برای پیدا کردن اشیاء گمشده : برای پیدا کردن