قتل پیرمرد ثروتمند برای یکشبه پولدار شدن اخبار حوادث ؛ دو رفیق با وسوسه یک زن و نقشه‌ای که برای سرقت دلارهای پیرمردی تنها کشیده بودند، سه سال پیش به خانه این پیرمرد در یکی از محله‌های تهران رفتند و او را کشتند. قتل پیرمرد ثروتمند برای یکشبه پولدار شدن