دلایل بی اختیاری ادرار در باردرای بی اختیاری ادرار در زمان حاملگی می تواند در اثر عدم کفایت عضلات مثانه و یا عضلات کف لگن  رخ دهد   بی اختیاری ادراری عمدتا در افراد مسن، خانم های باردار و یا افرادی که دچار آسیب های نخاعی شده اند و یا در اثر نقص مادرزادی ایجاد