برفک نوک سینه برفک نوک سینه و راه های درمان در برفک پستان، نوک پستان‌ها به طور غیر طبیعی قرمز و حساس و پوست آن ظریف خواهد شد