پیشگیری از سفید شدن‌ موپیشگیری از سفید شدن‌ مو
آیا استرس باعث سفیدی مو می‌شود؟ آیا با کندن موهای سفید، بر تعداد آنها افزوده می‌شود؟ در این مقاله به چند باور رایج در مورد بهداشت مو و درست یا غلط بودن آنها اشاره می شود. باور نادرست است. میزان استرس روزبه‌روز در حال افزایش است اما میزان افرادی که در ۵۰ سالگی موهایشان سفید
با ماسک‌های گیاهی از سفید شدن موها پیشگیری کنید  درمان‌های خانگی خوبی برای کندتر کردن روند سفید شدن موها وجود دارد