پیشگیری از پوکی استخوان پیشگیری از پوکی استخوان
آشنایی با چند نشانه مخفی پوکی استخوان شما نیز همانند بیشتر افراد ممکن است مشکلاتی همچون پوکی استخوان را مرتبط به سنین بالا بدانید و زیاد نگران آن نباشید. اگرچه این موضوع درست است و شکستگی استخوان‌ها بیشتر در افراد بالای ۶۵ سال دیده می‌شود اما دلیل اصلی ایجاد چنین بیماری‌هایی در سال های جوانی
نکاتی مفید و موثر برای تقویت استخوان استخوا‌ن‌ ، تقویت استخوا‌ن‌ها ، گیاهان موثر برای تقویت استخوان ها ، پیشگیری از پوکی استخوان