آشنایی با هنر ابریشم کشی و ابریشم دوزی  در این مطلب به شما هنر ابریشم دوزی را معرفی میکنیم، ابریشم کشی و ابریشم دوزی از هنر های اصیل استان اصفهان است که در ادامه می توانید بیشتر با این دو هنر ایرانی اشنا شوید، با همراه باشید. آشنایی با صنایع دستی اصفهان٬ ابریشم دوزی اصفهان