عکس های جالب و دیدنی روز دوشنبه ۱۷ اسفند ۹۴ ازدواج روپرت مرداک در ۸۵ سالگی با مدل سابق آمریکایی جری هال در کلیسایی در لندن