مردی که متهم است همسرش را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده در حالی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد که وی ادعا کرد به بیماری روانی مبتلاست. زنی خرداد سال ۹۰ با ماموران پلیس تماس گرفت و گفت درگیری شدیدی در خانه همسایه اتفاق افتاده‌ و به نظر می‌رسد اتفاق بدی در