چادر عشایرچادر عشایر
آشنایی با هنر چنته بافی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر چنته بافی آشنا می نماییم. برای آشنایی با این هنر با ما همراه باشید. هنرهای دستی و سنتی ٬ هنر چنته بافی چنته نوعی ساک، کیسه یا توبره است که برای نگهداری وسایل مختلف در زندگی عشایری استفاده می
بافت بهون, بهون بختیاری, چادر عشایر بافت بهون, چادر عشایر در این مطلب از ابرتازه ها شما را با بافت بهون از صنایع دستی عشایر استان خوزستان آشنا می نماییم. برای شناخت بیشتر این هنر زیبا با ما همراه باشید. بهون بختیاری از موی بز بافته می شود. بافت آن همانند بافت جاجیم بوده و از