چادر چادر
یادداشت جدید اینستاگرامی الهام چرخنده درباره حجاب بانوان الهام چرخنده بازیگر و مجری تلویزیون یادداشتی در مورد حجاب نوشته است.این یادداشت که الهام چرخنده آن را در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشته، بدین شرح است: «شما اگر گوی زرد رنگی را بر روی میز ببینید چه واکنشی نشان خواهید داد!؟ بی شک اول جنس آن را لمس خواهید
فلسفه حجاب | آثار حجاب  چادر ، حجاب زن ،  جلوه گرى زن  ، فلسفه حجاب