واکنش مهناز افشار بعد از خیس شدن در چالش آب یخ عکس های جدید مهناز افشار ، مهناز افشار در چالش اب یخ مهناز افشار نیز به دعوت پیمان معادی پاسخ مثبت داد و در جهت حمایت از بیماران ALS در این چالش جهانی به عنوان ستاره زن سینمای ایران حضور پیدا کرد.