چاپ باتیک, چاپ سنتی, چاپ کلاقی چاپ باتیک, چاپ کلاقی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با چاپ باتیک یا چاپ کلاقی آشنا می نماییم. برای شناخت بیشتر این هنر زیبا ما را همراهی نمایید. چاپ باتیک یا چاپ کلاقی به معنای چاپ مقاوم است و یا به عبارتی به معنای پوشاندن