پیشگیری و درمان مو های زیر پوستی پیشگیری و درمان مو های زیر پوستی  با چه روش هایی مشکلی ندارد؟ موهای زیر پوستی یا جوش اصلاح یکی از مشکلاتی است که بعد از اصلاح موهای زائد ممکن است به آن دچار شوید.