فایده‌ نوشیدن چای گل بامیه, چای گل بامیه, خواص چای گل بامیه فایده‌ نوشیدن چای گل بامیه, چای گل بامیه چای گل بامیه یک چای گیاهی است که با دم کشیدن گیاه گل بامیه در آب جوش درست می‌شود. چای گل بامیه مشابه چای کرن بری طعمی ترش دارد که می‌توانید آن را هم بصورت