تصور کنید راننده‌ای با خودروی فراری دو میلیاردی خود به نقطه‌ای دور دست از کشور سفر کرده و آنجا اختلالی در رایانه خودروی او به وجود آمده است. چه باید بکند‌؟ آیا چاره‌ای جز این دارد که همانجا بماند تا جرثقیلی بیاید و ماشین او را به تهران حمل کند‌؟ تازه آنجا هم اگر به